15.9.16

Měsíc Elul


V těchto dnech právě prožíváme dny měsíce Elul, který je posledním měsícem roku 5776. O měsíci Elul bychom mohli psát velice dlouho, ale pokusíme se vám alespoň stručně objasnit, co je měsíc Elul, jaký má význam a co bychom v tomto měsíci měli udělat. Začneme krátkým přirovnáním...

Králi se nedaří vyřešit složitou matematickou otázku, a tak tomu, kdo ji vyřeší, nabízí 2 hodiny osobního setkání včetně drahých královských darů. Občané království se pokoušejí příklad vyřešit a nakonec se přihlásí jeden muž, který tvrdí, že našel řešení. To řešení je překvapivě tak snadné, že se král až zastyděl, jak to, že na to on a jeho moudří nepřišel dřív. Proto se mu nyní nechce ani moc vyplatit odměnu, ale slovo krále se nesmí rušit. Král už ale přemýšlí, jak mazaně omezit počet darů i čas, který slíbil strávit s řešitelem problému. Došlo mu, že jediné řešení je, aby vítěze zaměstnal jinak, a to věcmi, které by ho mohli hodně lákat. Ihned zjistil, co má onen muž ze všeho nejraději a co je jeho slabost. Jeho slabostí byla klasická hudba a dobré jídlo a proto, když přišel řešitel příkladu do zámku, aby si vybral svou výhru, čekala na něj už u vstupu bohatá tabule plná jídla. Byly to vzácné pokrmy, které obyčejný člověk nemá nikdy v životě šanci ani spatřit, natož ochutnat a proto, i když věděl, že čas už běží, neodolal a začal si užívat jedinečnou životní šanci. Čas plynul a služebnictvo nosilo další a další chody a i když byl muž už úplně sytý, tak po tom, co donesly dezerty jako z jiného světa, pustil se i do nich. Čas dále nelítostně plynul, čehož si byl plně vědom, ale prostě mu to nedalo. Když věděl, že už má jen poslední chvíli, aby získal svou výhru, tedy setkání s králem a drahé dary, královský orchestr, který se skládal z těch nejlepších hudebníků z celé země, spustil líbeznou symfonii. To ho na místě natolik šokovalo, že se nemohl ani pohnout a nechal se unést libou hudbou, která byla jako z jeho nejtajnějších snů a najednou hodiny odbily konec vyměřeného času a služebnictvo ho požádalo, aby opustil zámek. Cítil se naprosto zostuzen. 


Tento příběh nám může posloužit jako výborné přirovnání k pochopení podstaty měsíce Elul. Bůh ví, že jsme jen lidé a nečeká od nás bezchybnost jako od andělů, ale dal nám možnost, abychom své chyby přiznaly a opravili pomocí Tšuva. K tomu, abychom byli na dny soudu, tedy Roš Hašana a Jom Kipur, připraveni, nám dal Bůh 29 dní (celý měsíc Elul), abychom si uvědomili naše skutky v uplynulém roce a káli se za své hříchy. Tento měsíc je nám Bůh ještě blíže, než jindy a je psáno: "král vyjde do polí", což znamená, že jde mezi obyčejné lidi, na každého se usměje a každý má možnost po něm něco chtít, přiblížit se mu nebo si alespoň užívat jeho blízkost. Těchto 29 dní jsou jako 2 hodiny, které měl v našem příběhu možnost využít řešitel příkladu. Tento měsíc vládne vlastnost Rachamim, tedy milost od Boha a tu bychom měli využít jako dárek. Měli bychom využít královu blízkost, jeho přátelský přístup a opravit všechny hříchy. Proto sefardští Židé začínají modlitby "Slichot" (=kajícné modlitby a prosby za prominutí hříchů) již za svítání od prvního dne měsíce Elul. Aškenázští Židé začínají až poslední týden před Roš Hašana, (to znamená poslední dny měsíce Elul). JENOMŽE zároveň má hodně práce naše Jecer Hara (to je pokušitel, který se snaží využít náš sklon ke hříchu a zlu) a stejně jako muže v našem příběhu, nás může svádět na špatnou cestu, přemlouvat nás, že času je stále dost a mezitím nám najde tisíce důvodů, proč se věnovat něčemu jinému, odložit naše Tšuva a mezitím ještě hřešit. Jenomže my dobře víme, jak nakonec dopadl "hrdina" našeho příběhu.... 

Měli bychom pomocí našeho uvědomění posílit náš mozek, aby ovládl touhy srdce a rozdmýchat v sobě lásku k Bohu a k dobrému včas. Přejeme nám všem, aby naše Tšuva byla přijata a brány nebe otevřeny.

Článek byl vypracován ve spolupráci s Rabi Jair Jirmijahu JerochimŠaty: F&F/ Bunda, šátek: Versace for H&M/ Balerínky: Melissa/ Kabelka: Prada/ Náramky: Cruciani, Marc Jacobs, mix

Žádné komentáře:

Okomentovat

Těším se na vaše komentáře k článku! :)