26.1.16

Pravda o Černé Magii


Abychom vůbec mohli vysvětlit, co je černá magie a jaký je rozdíl mezi černou magií a tzv. bílou nebo také svatou magií, musíme pochopit, jak a kdy vše začalo. Především bychom měli pochopit, že magie, kterou dnes používají různé čarodějnice, kartářky a okultisté apod., začala už v období prvního člověka - Adama a pokračovala dále přes našeho praotce Avrahama až dodnes. Adama jednou navštívil velice svatý anděl a pomohl mu sepsat knihu Sefer Jecira, kde je popsáno, jak Bůh tvořil celý svět. Je to kniha, která tyto cenné informace zachovala po všechny generace. Člověk je vytvořen pomocí duše a zemského prachu, kterým se zase stane, když je pohřben. Mystika vlastně znamená, jak vnímat a pracovat s věcmi, které jsou mimo naše vidění a běžné smysly a jak s nimi ovlivnit náš život. Bůh nám dal návod, jak máme žít - Tóru a také jasný příkaz všem národům, aby dodržovali 7 Noachidských přikázání. Kabala vysvětluje původ celé mystiky, která na světě je. Začíná to Sefer Jecira, knihou Raziel H'Malach a khihami Hejchalot.
Povíme se teď velice zjednodušeně, jak je tvořen náš svět. Tvoří ho čtyři kategorie světů. Každý je o stupeň méně, než ten předešlý. První stupeň je Olam Acilut, což je přímo Or Ain Sof, tedy přímo Bůh. Tam není místo pro nic jiného než pro Boha. Nejsou tam ani andělé, ale jen největší Božská síla. Bůh je natolik veliký, že musel dělat tzv. Cimcum, což znamená, že se koncentroval do sebe. Protože byl všude Bůh, nebylo tak místo pro nic jiného. Každý svět má deset stupňů- Sfirot/ sfér. Je to jako čtyři dlouhé řetězy, který vedou přes čtyři světy až do našeho nejnižšího světa. Každý řetěz má 10 článků (sfér) a ten nejnižší článek (sféra Malchut) je připojen do řetězu v dalším nižším světě až do posledního světa, který je nejníže a to je náš svět- svět Asia. Řetězy jsou spojeny tak, že vždy ten nejnižší článek vyššího světa navazuje do nevyššího článku nižšího světa. Nižší sféra Malchut je spojena do nejvyšší sféry Keter/ Chochma. Druhým světem je Olam Bria - Svět tvoření, kde jsou první a nejsvatější andělé. Aby mohl Olam Bria existovat, tak začal z nejnižšího článku světu Acilut, který se nazývá sféra Malchut. Třetím světem je Jecira a po něm už je čtvrtý svět, ten náš - Asia. Ty nejvyšší duše spravedlivých mají kořen ve světě Bria. Nižší duše, což je většina, pocházejí se světa Jecira. Zvířata a lidé, které živí pouze nižší pudy - Nefeš Habehemit mají původ ze sféry našeho nízkého světa.

Všechny známé galaxie, hvězdy, planety a i naše země se nachází ve světě Asia v nejnižší sféře Malchut. V každém světě existuje 10 sfér ("článků řetězu"), což jsou Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tif-eret, Necach, Hod, Jesod, Malchut. Pokud Kabalu chápeme přes Chasidut, je třeba přidat i sféru Daat, ale tomu se budeme věnovat jindy...
Jak to souvisí a magií? Víme odkud pochází naše duše, takže musíme pochopit, co naši duši oživuje. Deset svatých sfér se objevuje v mnoha oblastech a stejně jako je 10 sfér v každém světě, tak se mohou objevovat i v každém člověku. Z toho pochází i "Strom života", který jakoby připomíná tvar člověka. Je tam vidět, že každá sféra má vliv na určitou část těla. V hlavě máme sféry Chochma, Bina a Daat, které se týkají našich myšlenek, pochopení, procesů mozku, vyjádření, získávání informací, rozšíření informací... Ostatních 7 sfér souvisí s našimi vlastnostmi, které se týkají spíše srdce a jsou to pocity jako strach, láska, milost a další lidské vlastnosti. I materiální věci mají kořeny ve sférách. Například voda je sféra Chesed, víno je sféra Gvura, protože Gvura je sféra spíše tvrdší, méně milostivá, více soudní a mocná.
Oproti těmto deseti sférám, které jsou přímo od Boha, je i deset Ktarim Dmisavuta, což je 10 nečistých a odporných sfér, které, jako vše v tvoření, mají svůj opak.
Je čistá Kabala a mystika s Božími zákony, které když dodržujeme, můžeme mít skvělý život. Pokud ale podle nich někdo nežije, tak ho sféry nemohou oživit a klesá do úrovně, kde ho oživí právě ten opak, což je Ktarim Dmisavuta a tam už začíná černá magie. Odkud vlastně je těch 10 špatných stran? Musíme vědět, že když první člověk Adam hřešil, tak celý svět padl hluboko dolu, do takové duchovní nečistoty, kde 10 svatých sfér prostě nemohlo existovat. A lidi musela živit tzv. Sitra Achra, neboli "druhá strana/ jiná strana". Je to jako když mi máme přední stranu tělu, kde jíme, kde je to pěkné a pak je druhá strana, kde vychází odpad. Je tam to, co tělo nechce a zbavuje se toho. 10 Ktarim mají sílu ovlivnit vše, co je nečisté a vše, co je hříšné a nečisté, tak tam patří. A nikdy není možnost je otočit zpět do svátosti. Je to například jedení nekošer zvířat nebo plození parchantů. Když někdo hřeší, tak jeho duši vyživuje právě ta druhá špatná strana.
Černá magie nechce, aby se sám člověk vylepšil, aby byl spojený do svátosti a aby akceptoval Boha a jeho příkazy s tím, že je bude dodržovat. Černá magie je živena JEN z 10 odporných Ktarim. Čarodějnice sami hřeší a dělají vše proti Bohu, tak mají v rukách jen špatné síly, které používají. Ale samozřejmě to nemůže vydržet dlouho a tito lidé jsou potrestáni a končí velice špatně. Jejich duše neskončí ani v pekle, které by pro ně bylo až moc dobré, ale nezbude z nich nic, jen duch. Čarodějnice používají jen nesvatost, duchovní nečistotu, protože je to pro ně dostupné, protože ony sami jsou nečisté a lidé, kteří za nimi chodí jsou také hříšní a bohužel nevědomí.
Z toho nám vyplývá, že člověk spravedlivý, který chodí po cestách HaShem žádné čarodějnice nepotřebuje a černá magie ho nemůže ovlivnit a nemůže mu ublížit. Samozřejmě musí být na takové úrovni, na které dnes, ve světě plném hříchů, je těžké být.
Nejlepší ochranou proti černé magii a čarodějnickým praktikám je silná víra v jednoho Boha, kdy se na Boha zcela spoléháme a naši duši pak vyživují jen svaté sféry. A těch 10 Ktarim se nás nemůže dotknout, protože nemáme hříchy, na které by se chytly a zneužily jich. Černá magie může poškodit jedině lidi, kteří dělají hnusné věci, mluví sprostě, nevěří v jednoho Boha, porušují 7 Noachidských přikázání apod. Je jisté, že člověk, který černou magii provozuje skončí nejhůř, protože všechno, co učinil a poslal na druhé, se mu mnoho násobně vrátí a bude jako duch trpět ještě více. Ale to už je téma, o kterém už raději nebudeme psát.
Můžeme z toho vzít ale posílení, že pokud se chováme podle příkazů HaShem, jsme před jakýmkoliv "útokem" čarodějnic chráněni. Měli bychom pracovat na svých vlastnostech ještě dříve, než začneme dodržovat příkazy Tóry, protože lidé, kteří se učí Tóru by měli být spravedliví. Jak je psáno v Traktrát Avot: "Derech Erec Kadma Latora" = "Spravedlivé vlastnosti mají přednost před Tórou". Ale samozřejmě, že člověk, který chodí po cestách Tóry už tím mění své vlastnosti a proto je to náš život dnem i nocí.  Je dobré číst žalmy, přát každému jen dobro a mít dobro přímo v sobě. Samozřejmě nikdo z nás není 100%ní, ale je třeba se neustále snažit vylepšovat, mít silnou víru a mluvit každý den s HaShem.

Článek byl vypracován ve spolupráci s Rabi Jair Jirmijahu Jerochim

אלד


Svetr: F&F/ Bunda: H&M/ Sukně: Erika Fashion/ Válenky: UGG/ Kožešinová vesta, Beranice, Rukavice, Náramek: eBay/ Hodinky: Chanel/ Kabelka: Italy

Žádné komentáře:

Okomentovat

Těším se na vaše komentáře k článku! :)