22.9.15

Konec Světa - Nový Začátek
Dnes je předvečer Jom Kipur, což je den, který definitivně rozhodne o našem osudu v příštím roce. O zdraví, financích, nemocech, životu nebo smrti. Jestli život, tak jaký a jestli smrt, tak jakým způsobem.
Před pár dny jsme se dostali do roku 5776, který je počítám ode dne stvoření světa. Židovský kalendář dává všechny významné datumy do přesné časové roviny za pomoci kombinace slunečního a lunárního kalendáře. Tím pádem jsou židovské datumy naprosto přesné. Chci tím říci, že když jsme oslavili rok 5776, bylo to přesně po 5776 letech ode dne, kdy byl stvořen první člověk - Adam. 
Když Eva utrhla jablko ze zakázáného stromu poznání, byli jsme vyhnáni ze zahrady Eden a dostali jsme od Boha tresty, které máme dodnes. Je to například krátký život, dlouhé těhotenství, těžký porod, těžká práce pro výdělek a jídlo apod. Svět byl stvořen na 7 tisíc let. Ale tisíc let je u Boha jako 1 den. Z toho si můžeme všimnout symboliky sedmého dne odpočinku, tedy Šabatu. V judaismu je prvním dnem týdne neděle a sedmým sobota od slova "sabat". Sedmé tisíciletí bude pro nás odměnou ještě větší, než dnešní Šabat, který je pro nás největším duchovním požitkem a odpoutáním se od dnešního přetechnizovaného světa. Jíme jen ta nejlepší jídla, celý den se zabýváme Tórou a modlitbami. Šabaty jsou pro nás nyní jako ochutnávka příštího světa a proto se sedmé tisíciletí nazývá "věčný den Šabat". Podle Kabaly má být po příchodu Mašiach minimálně 200 let, kdy budeme žít v takovém světě jako před prvním hříchem. Z toho plyne, že právě nyní se nacházíme v době, kdy má přijít vykoupení. Šabat totiž také vždy začíná chvilku před západem Slunce a ne až se setměním. Teď je časově "pátek odpoledne". Mašiach už klepe na dveře a zbývá opravdu velice krátká chvíle do vykoupení. Po příchodu Mašiach bude přítomnost Boha zcela zjevena, nebudou žádné nemoci, problémy, války, hlad, nenávist, závist a budeme se zabývat jen učením Tóry a jejími skrytými částmi, které jsou nyní známy jen pro nejspravedlivější. Bůh nám otevře oči a zaktivuje celý mozek, protože nyní používáme pouhá 2% z celkové kapacity! To nám umožní cítit, vidět a konat nyní neuvěřitelné věci. Kabala nám do detailů vysvětluje, jak je svět tvořen, jaké má stupně a sféry a jak se do takových míst dostat. Ale jediná cesta je, dělat to, co po nás Bůh chce. Je to jako kdyby malé děti přesně věděly, co po nich jejich rodiče chtějí. Jako kdyby rozuměly a nebo se se alespoň snažily pochopit dospělé uvažování a výsledky svých činů. To, že něco je nebezpečné, nezdravé nebo špatné. My se teď snažíme jako ty děti, snažíme se pochopit Boha a dělat to, co po nás chce. On je náš Otec, který nás stvořil a nechce, aby nám bylo špatně a proto nám dal pravidla, podle kterých chce, abychom se řídili - dal nám Tóru. Dal nám tím návod na svět, protože i jako nejnovější moderní přístroje potřebují návod k použití, tak i tento svět ho má, protože jinak ho můžeme špatným zacházením "rozbít", k čemuž bohužel už v této generaci dochází a to hlavně porušováním základních 7 Noachidských přikázání. Je psáno, že Bůh před stvořením tohoto světa tvořil a zbořil mnoho předchozích světů. A tento svět, který nyní známe, je plný mnoha tajností, at' už jsou materiální nebo duchovní. Dnes neexistuje ani jeden vědec, který by byl schopen vytvořit něco z ničeho. Ale Bůh stvořil tento svět z úplného nic jen za pomocí slov. Dal nám život a prostředí pro žití i s návodem (Tórou/Starým zákonem), který zůstal neměnným po stovky generací. Návod, který nás správným používáním dovede až ke dni konce světa s tím, že ho přežijeme! Ale konec je i nový začátek, je to nový začátek věčného Šabatu a nekonečné nádhery! Bude to doba, kdy náš chrám bude opět stát a bude krásnější než kdy dříve. Máme to jedinečné štěstí, že právě my můžeme být součástí nového světa, protože na příchod Mašiach a vykoupení čekalo mnoho generací před námi. Ale je na každém, aby se upřímně zamyslel a aby zvážil své činy. Protože, jestli nesplňujete minimálně 7 základních přikázání a nebo jako Židé 613, tak pro  nás konec bude koncem opravdovým... Už velice, ale velice brzo nastane konečný soudný den. Den, co už si nikdo nebude moct hrát na něco, co není. Den, kdy materiální statky, které mnohé lidi činí "lepšími", než doopravdy jsou, budou naprosto k ničemu. Boha totiž nezajímá jestli máte nové auto nebo luxusní kabelku, zajímá ho, jestli jste dodržovali jeho příkazy. Všechny činy, lži, pomluvy, podvody vyjdou najevo a všem velkým křivdám a nespravedlivostem bude jednou pro vždy konec! Za jeden jediný den se vše změní.... Díky Kabale víme mnoho, ale největší vodítka nám dali už naši proroci, kteří předpověděli přesný den. I samotné nebe nám dává znamení - poloha hvězd, Měsíce, Slunce... Dokonce už i nežidovští vědci a jiná náboženství se odkazují na židovské svátky, proroctví a Starý zákon. Všichni už tuší, že se má něco stát. Ale já vás rozhodně nechci strašit, ale chci vám dát světlo a naději! Naději, že dny, kdy bude všechno spravedlivé už se blíží. Takže pokud chcete být součástí nového světa, je třeba udělat rychlý restart, udělat OPRAVDOVÁ Tšuva a být doopravdy lepším člověkem a ne jen na oko pro lidi. Protože HaShem vidí vše a je ve všem. On slyší, když k němu promlouváme a opravdu rád uslyší, když zapomeneme na své ego a přijdeme k němu s upřímnou omluvou. Zapomeňte na ironii, která je tak typická pro český národ, protože i ten, kdo se bude vysmívat tomuhle článku, tak je už na tak nízké úrovni, že on součástí příštího světa rozhodně nebude. Zkuste si najít vzor, někoho, kdo je opravdu dobrý, nepomlouvá, nelže, zkuste být jako on a pokuste se ještě naskočit do rozjetého vlaku s cílovou stanicí "Nový svět"!

Článek byl vypracován ve spolupráci s Rabi Jair Jirmijahu Jerochim
Žádné komentáře:

Okomentovat

Těším se na vaše komentáře k článku! :)