7.9.15

Jak na Nový rok, tak po celý rokNacházíme se v posledním týdnu před Dnem soudu - Jom Kipur a Novým rokem - Roš Hašana. Na Roš Hašana nás bude v nebi soudit Bůh a rozhodne, jak bude vypadat náš příští rok. Kvůli tomu, už tento týden, celý národ Israel vstává každý den brzo ráno na Slichot, kde se omlouvá za všechny hříchy, které jsme celý rok páchali. Také se snažíme získat milost od Boha, připomínáme velké skutky našich předků, snažíme se vzpomenout na různé časy, kdy Israel trpěl a také na slib od Boha, kde nám řekl, že jednou přijde veliká milost a den vykoupení od zla a nepřátel. Sefardští Židé dělají Slichot už od Roš Chodeš Elul (nový měsíc), Aškenázi až poslední týden před Novým rokem. Proč je Slichot tak důležitý? V nebi se stane velká věc, prototože kvůli Slichot přerušíme spánek, který je pro nás příjemný, ale Bůh a jeho odpuštění, je pro nás mnohem důležitější. V Kabale je psáno, že láska ke spánku je velmi silná, ale i přesto vstaneme a potěšíme HaShem, který pak na nás bude mít velkou milost. Ale samozřejmě musí být vše spravedlivé a pokud někdo nedělá Slichot upřímně, tak nejen, že ho to nezachrání od pekla po smrti, ale tento člověk si prožije peklo ještě v tomto světě! Jak se má vstávat na Slichot? Brzo ráno, rituálně si umýt ruce a pak odejít do synagogy a číst Slichot, kde budete myslet na každé slovo, které čtete. Ve Slichot se píše "Nechapsa Drachejnu Venachkora Venašuva Elejcha", což znamená, že budeme hledat na našich cestách, co jsme udělali špatně, abychom našli skutky, na které je třeba udělat Tšuva a opravit je. Je mnoho lidí, kterým vůbec nedojde, že by měli udělat Tšuva a zvlášť teď před Roš Hašana a Jom Kipur. U HaShem jsou v Den soudu 3 knihy. Jedna je pro Cadikim - lidé spravedliví, kteří nehřeší a konají dobré skutky. Druhá je pro Bejnonim - to jsou ti, kteří mají i dobré skutky, i nějaké hříchy. A třetí je pro Rašajim - což jsou lidé plni hříchů a neznabozi. Na Roš Hašana probíhá něco jako inventura a každý člověk musí být zapsán v jedné knize a to se samozřejmě týká i nežidů! V knize Cadikim jsou lidé zapsáni pro dobrý rok a dobrý život ihned, ale takových Cadikim je dnes jen velmi málo a mimo Israel téměř žádní. Je ale minimálně 36 Cadikim, kteří do této knihy patří každoročně a díky nim ještě svět může existovat. Většinou jsou to lidé, o kterých to ani netušíte... V knize Rašajim jsou všichni psáni na smrt a do pekla. Mohou dostat nemoc, mít autonehodu, mohou se udusit, utopit, uhořet, být zavražděni apod. Bůh rozhodl o smti lidí, kteří zemřeli tento rok, už před rokem - na Roš Hašana 5775. Každý se snažíme patřit alespoň do knihy Bejnoni. Ale do této knihy rozhodně nemohou patřit lidé, kteří nedodržují 7 Noachidských přikázání. Především se musí vyvarovat 3 nejhorším hříchům:

1) Avoda Zara - modloslužebnictví, které se může projevit i tak, že vám doma na zdi visí kříž, čímž říkáte, že existuje další "bůh", kromě našeho Nejvyššího.
2) Šfichut Damim - to je především zabití, ale může to znamenat i pomluvu nebo to, že někomu uděláte ostudu, čímž mu znemožníte dál normálně žít!
3) Giluj Arajot - v této zemi je to hřích nejčastější, protože se jedná o zákaz sexuální nemorálnosti, tedy i homosexualitu a především problém většiny českých mužů - onanii!

Občas vidíme, že hodný člověk zemře a naopak zlému a hnusnému se daří velice dobře a je zdravý jako rybička. Ale je třeba si uvědomit, že jde jen o život a smrt tělesné schránky. Dobrý člověk jde do nebe, kde se bude koupat v paprscích Boha, pro toho zlého by bylo i peklo až moc dobré a proto skončí jako duch.
Slovo Slichot je odvozeno od "Slicha", což znamená "promiň" nebo "odpusť mi". Nemůže dojít k usmíření mezi člověkem a Bohem, pokud se člověk neusmíří nejdříve s lidmi kolem sebe. To, že se hádáme s našimi přáteli je také hřích. Pokud jsme někoho pomlouvali, je třeba jít přímo za tím člověkem a říct mu: "Promiň, mluvil jsem o tobě špatně, mrzí mě to, byla to chyba, prosím odpusť mi."  Nejdřív uděláme mír kolem sebe a pak můžeme přijít k Bohu a říct mu, že jsme se snažili a nyní je odpuštění jen na něm.
Na Roš Hašana Bůh soudí každého tvora. Chasidut říká, že nejlepší Tšuva uděláme pomocí radosti. Jedině, když naší mysl nehalí smutek, můžeme dělat správná rozhodnutí. Radost se nazývá "svět volnosti a vykoupení".
Přeji vám všem, abyste udělali dobrá Tšuva před Roš Hašana. Na Roš Hašana budeme troubit na šofar, budeme jíst jídla, která symbolizují rozhodnutí v nebi, budeme se modlit a vesele půjdeme k soudu k nejvyššímu Králi, protože jsme si jistí, že budeme mít SLADKÝ NOVÝ ROK!

Článek byl vypracován ve spolupráci s Rabi Jair Jirmijahu Jerochim

Slichot v Kotli v Jeruzalémě1 komentář:

Těším se na vaše komentáře k článku! :)